Projekat za izvođenje za hotel Aqui Vamos u Vrdniku

Urađen je projekat za izvođenje za hotel Aqui Vamos u Vrdniku. Stručni nadzor nad izvođenjem radova je takođe vršen od strane inženjera Conform d.o.o. Novi Sad

Projektna dokumentacija za farmu svinja u Doroslovu za firmu Hollo Company d.o.o.

Završava se projektna dokumentacija za farmu svinja u Doroslovu za firmu Hollo Company d.o.o. Doroslovo

Projektna dokumentacija za skladišni objekat Europak d.o.o. Stari Banovci

Pri kraju je izrada projektne dokumentacije za skladišni objekat firme Europak d.o.o. Stari Banovci

Potpisani novi ugovori – oktobar 2019

Potpisana su tri nova ugovora za izradu kompletne projektne dokumentacije za tri industrijska objekta, sa datumom oktobar 2019.