Nadzor

Nudimo i kompletan nadzor i konsalting u toku izvođenja radova.

Vršimo izradu tenderske dokumentacije, organizujemo tenderski postupak i pomažemo naručiocu u procesu evaluacije ponuda, pripremamo predloge ugovora o građenju.

Kao nadzori, sprovodimo sve potrebne mere u cilju ispunjenja dinamičkog plana i obezbeđenja kvaliteta materijala, opreme i radova.

image