Pri kraju je izrada projektne dokumentacije za skladišni objekat firme Europak d.o.o. Stari Banovci