Završava se projektna dokumentacija za farmu svinja u Doroslovu za firmu Hollo Company d.o.o. Doroslovo