Potpisana su tri nova ugovora za izradu kompletne projektne dokumentacije za tri industrijska objekta, sa datumom oktobar 2019.